Wizyty edukacyjne na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód dla uczniów II klas szkół gimnazjalnych z terenu gmin: Sopot, Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.Pozaprojektowe wizyty na obiektach GIWK dla grup zainteresowanych lub związanych z branżą wod-kan.