Projekt jest adresowany do uczniów II klas szkół gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie gmin sąsiednich, obsługiwanych przez gdański system wod-kan. Projekt zakłada wizyty studyjne na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, w ramach których uczniowie poznają proces oczyszczania ścieków, metodę pozyskiwania biogazu z osadów ściekowych i sposób jego wykorzystania do produkcji energii oraz nowoczesną instalację do termicznego przekształcania osadów ściekowych.

Zwiedzanie oczyszczalni wzbogacono o warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii, podczas których wykorzystywane są zestawy edukacyjne obrazujące możliwość wykorzystania takich źródeł jak promieniowanie słoneczne i wiatr. Projekt realizowany jest w formie tzw. zajęć zgrywalizowanych, co oznacza, że spotkania mają formę gry, w której uczniowie muszą wczuć się w pewne role i mają do wypełnienia określoną misję. Gra została nazwana „Miasto bez prądu” i nawiązuje do możliwości wykorzystania procesów oczyszczania ścieków do produkcji energii.

Szczegółowe informacje o wszystkich elementach wizyty uczniowie mogą znaleźć w broszurze edukacyjnej, która jest przekazywana wszystkim uczestnikom projektu. Projekt odbywa się przy wsparciu operatora oczyszczalni – Spółki Saur Neptun Gdańsk.

Projekt realizowany jest od 2013 roku.

Zgłoszenia klas do udziału w projekcie należy dokonywać z wykorzystaniem
niniejszego formularza mając na uwadze, że:

  • każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 klasy;
  • w wizycie w każdym z dostępnych terminów mogą wziąć udział dwie klasy (równolegle).

Transport na teren Oczyszczalni (ul. Benzynowa 26 w Gdańsku) szkoły organizują we własnym zakresie. Organizatorzy zachęcają by najaktywniejszych uczniów nagradzać dobrymi ocenami z przedmiotów kierunkowych (biologia, chemia lub fizyka).